Árukereső.hu
Árukereső.hu
Kedvezmény az
első vásárláskor
Gyors választás
3 gombnyomással
Csak
990 Forint postaköltség
Zökkenőmentes
panasztétel
Minden raktáron,
azonnali kiszállítás!

Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

kereskedelmi vállalkozás

4Leaders s.r.o.

székhelye: 39001 Tábor, Příběnická 695/5, Cseh Köztársaság

adószám: 281 44 708

bejegyezve a České Budějovice -i Kerület Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, a C szekció, 20248 cégjegyzékszám alatt

a következő internetes címen található online webáruházon történő termékértékesítés céljából

www.ajandekkozpont.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.       A 4Leaders s.r.o. [székhelye: Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Cseh Köztársaság, adószám: 281 44 708, bejegyezve a České Budějovice-i Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C szekció, 20248 cégjegyzékszám alatt (a továbbiakban: „eladó“)] jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „szerződési feltételek“) szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek az alapján vagy kapcsán jönnek létre, hogy az eladó a webáruházán keresztül egy magánszeméllyel (a továbbiakban: „vásárló“) adásvételi szerződést (a továbbiakban: „adásvételi szerződés“) köt. A webáruházat az eladó üzemelteti a www.ajandekkozpont.huweboldalon (a továbbiakban: „weboldal“), a webáruház felületén (a továbbiakban: „webáruház felület“) keresztül.

1.2.       A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól terméket vásárló fél jogi személy vagy olyan személy, aki üzletszerűen vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során rendel terméket.

1.3.       A szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről egyedi adásvételi szerződésben állapodhatnak meg a felek. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4.       A szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek magyar nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5.       Az eladó egyoldalúan megváltoztathatja vagy kiegészítheti a szerződési feltételeket. Az új rendelkezések nem érintik a szerződési feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.       A vásárló a weboldalon történt regisztrációt követően fér hozzá a felhasználói felülethez. A vásárló a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: „felhasználói fiók“) rendelhet terméket. Amennyiben a webáruház webes felülete lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet terméket közvetlenül a webáruház felületéről.

2.2.       A weboldalon történő regisztráció és az árurendelés során a vásárló köteles pontos és valós adatokat feltüntetni. A vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által megadott adatokat a felhasználói fiókban és az árumegrendeléskor az eladó érvényesnek tekinti.

2.3.       A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval védett. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat bizalmasan kezelni.

2.4.       A vásárló nem jogosult harmadik személyeknek engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

2.5.       Az eladó törölheti a vásárló felhasználói fiókját, különösen akkor, ha a vásárló több mint 4 évig nem használja azt, vagy ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésbe (beleértve a szerződési feltételeket is) foglalt kötelezettségeit.

2.6.       A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen tekintettel az eladó, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1.       A webáruház felületén közzétett termékek megjelenése tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni a feltüntetett termékekre vonatkozóan. A termékek webáruház felületen történő bemutatása nem minősül szerződéskötési ajánlatnak.

3.2.       A webáruház felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes termékek árát és az áruvisszaküldés költségeit, ha az árucikkek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokványos postai úton. A termékek ára magában foglalja az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó felszámított díjat. Az árak mindaddig érvényesek, míg szerepelnek a webáruház felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon jogát, hogy egyéni megállapodás útján adásvételi szerződést kössön.

3.3.       A webáruház felülete információt szolgáltat az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is. A webáruház felületén megjelenített csomagolási és szállítási költségek csak Magyarország területén belüli kézbesítés esetén érvényesek.

3.4.       Az termék megrendeléshez a vásárló a webáruház felületén megrendelőlapot tölt ki. A megrendelőlap az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1.    a megrendelt termék (a megrendelt árucikkeket a vásárló a webáruház felületén az elektronikus bevásárlókosarába „helyezi“ ),

3.4.2.    a termék vételár megfizetésére, és a megrendelt termék kívánt szállítási módjára vonatkozó adatok, és

3.4.3.    tájékoztatás az áruszállítással kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen „megrendelés“).

3.5.       Mielőtt a vásárló elküldi a megrendelést az eladónak, jogosult ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a vásárló azon lehetőségét, hogy a megrendelésben megadott adatokból eredő hibákat kiszűrje és kijavítsa. A vásárló a megrendelést a „Vásárlás befejezése“ gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó érvényesnek tekinti. Az eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a rendelés átvételét a vásárló felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „a vásárló e-mail címe“) küldött levélben.

3.6.       A megrendelés jellegétől függően (a termék mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az eladónak mindig jogában áll a megrendelés további megerősítésését kérni a vásárlótól (például írásban vagy telefonon).

3.7.       Az eladó és a vásárló közötti szerződési kötelezettség a megrendelés átvételének (elfogadásának) visszaigazolásával jön létre, amelyet az eladó elektronikus levélben küld a vásárló e-mail címére. Az így létrejött adásvételi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.8.       Az adásvételi szerződés megkötése során a vásárló beleegyezik a távközlési eszközök útján történő kapcsolattartásba. Az adásvételi szerződésből kifolyólag a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat, telefonhívás költségei) a vásárló viseli, az alapdíjtól való eltérés nélkül.

4. TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.       A termékek árát és az árucikkek adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vásárló az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:

- készpénzben vagy bankkártyával a vásárló által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;

- átutalással az eladó bankszámlájára (a továbbiakban: „az eladó bankszámlája“);

- egy fizetési felületen keresztül;

- bankkártyával;

4.2.       A vásárló a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak nincs kifejezetten másképp feltüntetve, a vételár tartalmazza az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

4.3.       Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló biztosítékot a vásárlótól. Ez nem érinti a szerződési feltételek 4.6-os cikkelyének a termékek vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4.       Utánvétes fizetés esetén a vételár a termék átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 5 napon belül fizetendő.

4.5.       Készpénzmentes fizetés esetén a vásárló köteles a termék vételárát a választott kiegyenlítési módnak megfelelően együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor az adott összeg az eladó számláján jóváírásra kerül.

4.6.       Az eladó jogosult a teljes vételár kifizetését követelni már a termék elküldése előtt, különösen, ha a vásárló nem erősíti meg a megrendelést (3.6-os cikkely). A vásárló nem mentesítheti magát a vételár megfizetésének kötelezettsége alól arra hivatkozva, hogy nem volt lehetősége a megrendelés leellenőrzésére.

4.7.       Az eladó által nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8.       Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt jogszabály írja elő, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóigazolást – számlát – állít ki a vásárló számára. Az eladó általános forgalmi adó alanya.

4.9.       A számvitelről szóló törvény szerint az eladó köteles számlát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt a megfelelő nyilvántartásban rögzíteni, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.       A vásárló tudomásul veszi, hogy többek között a vásárló kívánsága szerint módosított vagy a személyére szabott termékek, a romlandó termékek, a szállítást követően más termékekkel visszafordíthatatlanul összekevert termékek, és olyan lezárt csomagolású termékek esetében, amelyet a vásárló kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint, ha sérült az eredeti csomagolása a hang- vagy képfelvételnek vagy számítógépes programnak, a termékre vonatkozó adásvételi szerződéstől nem állhat el.

5.2.       Hacsak nem a szerződési feltételek 5.1-es cikkelyében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vásárlónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől a termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés többféle termék vagy több rész szállítására terjed ki, az elállási határidő az utolsó termék átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül el kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a panasztételi formanyomtatványt kell használni, amely a következő oldalon keresztül érhető el:www.ajandekkozpont.hu/panaszkezeles. A formanyomtatvány kitöltése után a vásárlónak meg kell várnia az eladó utasításait a további eljárásra vonatkozóan.

5.3.       A szerződési feltételek 5.2-es cikkelye szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés a megkötését visszamenően hatályát veszti. A terméket a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, fedezni köteles a terméknek az eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha a termékeket azok jellege miatt nem lehet a szokványos postai úton visszaküldeni.

5.4.       A szerződési feltételek 5.2-es cikkelye szerinti szerződéstől való elállás esetén az eladó visszatéríti a vásárlótól kapott ellenértéket a vásárló szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül, ugyanolyan módon, ahogyan az eladó azokat a vásárlótól megkapta. Az eladó jogosult arra is, hogy a vásárló által teljesített fizetést visszaküldje már a termék a vásárló általi vagy más egyéb módon történő visszaszolgáltatást megelőzően, feltéve, hogy a vásárló beleegyezik, és a vásárlót nem terhelik további költségek. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget visszafizetni, ha a vásárló nem szolgáltatja vissza a terméket, vagy nem igazolja, hogy a terméket már visszaküldte az eladónak.

5.5.       Abban az esetben, ha a vásárlónak a szerződési feltételek 5.2-es cikkelye szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó is jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől addig, amíg a vásárló át nem veszi az adott terméket. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul visszafizeti a vételárat a vásárlónak, a vásárló által megjelölt bankszámlára.

5.6.       Ha a vásárlót a termékkel együtt ajándék is illeti, az eladó és a vásárló közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az adott ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a vásárló köteles az ajándékot a termékkel együtt visszaszolgáltatni az eladónak.

6. TERMÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÁTADÁS

6.1.       Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a vásárló külön kérése alapján állapodnak meg a felek, a vásárló viseli az adott szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és az esetleges többletköltségeket.

6.2.       Az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles a terméket a vásárló által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vásárló köteles átvenni a terméket a kézbesítéskor.

6.3.       Abban az esetben, ha a vásárló részéről felmerülő okok miatt a terméket ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell kézbesíteni, a vásárló köteles megfizetni a termék ismételt kiszállításával, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4.       A termék fuvarszolgálattól való átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén azonnal értesítenie kell a fuvarszolgálatot és az eladót. A csomagolás megsértése esetén, amely a csomagba való illetéktelen behatolásra utal, a vásárló megtagadhatja a csomag átvételét a fuvarszolgálattól.

6.5.       A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az eladó közzéteszi.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1.       A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a hatályos jogszabályok szabályozzák, különösen a polgári törvénykönyvről és a fogyasztóvédelemről szóló törvények.

7.2.       Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy a termék az átvételkor hibátlan legyen. Az eladó többek között azért felelős, hogy abban az időpontban, amikor a vásárló a terméket átveszi:

7.2.1.    a termék rendelkezik a felek közötti megállapodás szerinti tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által előírt, vagy a vásárló által a termék jellegére tekintettel és az adott termék reklámozása alapján elvárt tulajdonságokkal,

7.2.2.    a termék alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű termékeket általában használják;

7.2.3.    a termék minősége vagy kivitelezése megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy példánynak, ha a minőséget vagy kivitelezést megállapodás szerinti minta vagy példány alapján határozták meg;

7.2.4.    a termékek a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban érkeznek; és

7.2.5.    a termék megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek.

7.3.       Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árucikk az átvételtől hibásnak minősül. 

7.4.        Az eladó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, amilyen mértékben a gyártónak is. A vásárlót egyébként a termék átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon keresztül jótállás illeti meg. Ha az árucikken, annak csomagolásán, a terméket  kísérő használati utasításban vagy a reklámban más jogszabályoknak megfelelően tüntetik fel a jótállási időtartamot, akkor a jótállás időtartama tekintetében ezen rendelkezéseket kell figyelembe venni. A jótállással az eladó garantálja, hogy a termék egy bizonyos ideig megfelel a rendeltetésének, illetve megőrzi általános tulajdonságait. Ha a vásárló megalapozottan  állítja, hogy az eladó hibásan teljesített, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására nyitva álló határidő és a jótállási idő nem telik le, amíg a vásárló a terméket a hibája miatt nem használhatja.

7.5.      A szerződési feltételek 7.4-es cikkelyében említett rendelkezései nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített termékekre azon hiba miatt, amely miatt az árcsökkentést kikötötték, a termék szokásos használatból eredő elhasználódására, a használt termékek esetében a vásárló általi átvételkor meglévő használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibákra, vagy ha az a termék jellegéből adódik. A vásárlót nem illeti meg a szavatosság joga, ha a vásárló a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a vásárló okozta a hibát.

7.6.       A termék hibáiért az eladó tartozik felelősséggel. Ha azonban az eladó által kiállított, a szavatossági jogok körére vonatkozó tájékoztatás a javítás elvégzésére más személyt jelöl meg, aki az eladó székhelyén vagy a vásárlóhoz közelebbi helyen tartózkodik, a vásárló a szavatossági jogait a javításra kijelölt személynél gyakorolja. Ha a javítás elvégzésére az előző mondat szerint más személyt jelölnek ki, úgy az eladó köteles a panaszt bármely olyan üzlethelyiségben elfogadni, ahol az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások köre tekintetében a panasz elfogadása lehetséges, esetleg az eladó székhelyén vagy telephelyén is. Az eladó köteles a vásárlónak írásbeli igazolást adni arról, hogy a vásárló mikor élt a panasz jogával, mi a panasz tárgya, és a vásárló milyen jellegű panaszkezelési eljárást igényel; valamint igazolást készíteni a panaszkezelési eljárás időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és annak időtartamának megerősítését, vagy a panasz elutasításának írásbeli indokolását. Ez a kötelezettség az eladó által a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.7.       A vásárló a szavatossági jogait többek között személyesen a Vožická 620, 390 02 Tábor, Csehország címen, a info@ajandekkozpont.hue-mail címen vagy az eladó holnapján keresztül awww.ajandekkozpont.hu/panaszkezeles[TČ1] menüpont alatt található panaszkezelési űrlapon keresztül gyakorolhatja.

7.8.       A vásárló a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az eladót az általa választott szavatossági jogról. A vásárló az eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választását; azonban ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vásárló olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul.

7.9.       Ha a termék nem rendelkezik a szerződési feltételek 7.2.-es cikkelyében meghatározott tulajdonságokkal, a vásárló új, hibátlan termék szállítását is igényelheti, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt észszerűtlen. Ha a hiba csak a termék egyes részeit érinti, a vásárló csak az adott részek kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, a vásárló elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel nem észszerű, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a vásárló jogosult a hiba ingyenes kijavítására. A vásárló akkor is jogosult a termék kicserélésére vagy alkatrész cseréjére, ha kijavítható hiba esetén a javítást követően a hiba megismétlődése vagy fokozott mértékű meghibásodás miatt a terméket nem tudja megfelelően használni. Ebben az esetben a vásárló elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha a vásárló nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy nem él a termék vagy az alkatrész kijavítási vagy kicserélési jogával, indokolt esetben árleszállítást kérhet. A vásárló indokolt esetben árleszállítást akkor is kérheti, ha az eladó a hiba kijavítását vagy kicserélését nem vállalja, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárló a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

7.10.      Azon személyek, akik kellékszavatosságra jogosultak, igényt tarthatnak az ezen jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült észszerű költségeik megtérítésére is. Ha azonban a vásárló nem él kártérítési jogával a hiba jelzésére előírt határidő lejártát követő egy hónapon belül, úgy ezt követően kártérítésre nem jogosult.

7.11.      A felek szavatossági jogait és kötelezettségeit az eladó panaszkezelési előírásai szabályozhatják.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.       A vásárló a termék tulajdonjogát a termék teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2.       Az eladó nem fogadta el magára nézve kötelezőnek semmilyen magatartási kódex rendelkezéseit.

8.3.       A fogyasztói panaszokat az eladó a www.ajandekkozpont.hu weboldalon keresztül kezeli. Az eladó a panaszkezelésről szóló tájékoztatást a vásárló e-mail címére küldi.

8.4.       A Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., https://bekeltet.bkik.hu/ ) kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó fogyasztói jogviták elbírálására (a pénzügyi tárgyú ügyek kivételével). Az eladó és a vásárló között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon található online vitarendezési platform is használható.

8.5.       A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint az 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i (EU) 524/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., https://bekeltet.bkik.hu/ ).

8.6.       Az eladó a Cseh Köztársaságban kiadott kereskedelmi engedély alapján jogosult termékeket értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi és iparkamara végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium többek között felügyeli a fogyasztóvédelmi kötelezettségek betartását a meghatározott keretek között.

8.7.       A vásárló ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát. A vásárlónak nincs joga az eladóval szemben követelni a szerződés újratárgyalását, még akkor sem, ha bizonyítja, hogy a körülmények megváltozásának lehetősége a adásvételi szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható; és hogy a tény a szerződés megkötése után következett be, vagy a szerződés megkötése után jutott a vásárló tudomására.

 

9. HŰSÉGPROGRAM

9.1.        Az eladó hűségprogramot vezet be a vásárlók számára.

9.2.        Minden vásárló, aki regisztrált felhasználói fiókkal rendelkezik, a hűségprogram résztvevőjévé válik.

9.3.        A vásárló a hűségprogram keretében pontokat gyűjthet, amelyeket termékek vásárlására használhat fel, ahol 1 pont 1 forintot ér (a továbbiakban: „pontok“).

9.4.        A vásárló tudomásul veszi, hogy a hűségprogramba való regisztráció esetén a pontok jóváírása általában legkorábban a megrendelés kifizetését és/vagy az eladó által meghirdetett és szervezett nyereményjátékban való részvételt követő 14 napon belül történik meg.

9.5.        A hűségprogram 4 szintet foglal magában, amelyet a vásárló elérhet. Az alapszint a bronz, a további az ezüst, az arany és a VIP. A szinteket automatikusan kapják meg a regisztrált vásárlók az alapján, hogy az elmúlt 365 napban mennyi pénzt költöttek termékekre.

9.6.        Ha a vásárló pontokat kap egy megrendelésből vagy egy adott versenyből és/vagy az eladó bármilyen más okból pontokat ír jóvá neki, ezeket a pontokat csak az eladó által meghatározott időn belül válthatja be (a továbbiakban „érvényességi idő“). Ha a vásárló nem váltja be a pontokat a lejárati időn belül, akkor a be nem váltott pontok visszatérítés nélkül elvesznek, és nem válthatók be a továbbiakban. A pontok felhasználására az adásvételi szerződés megkötésekor kerül sor, amikor a vásárló úgy dönt, hogy a pontokat a fizetendő összeg egy részének fedezésére használja fel.

9.7.        Ha a vásárló a lejárati dátum előtt beváltja a pontjait, de ezt követően él az adásvételi szerződéstől való elállás jogával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8/B.§ bekezdés (2) pontja szerint, a beváltott pontok lejárati dátuma megegyezik a beváltás napján még hátralévő napok számával.

9.8.        A vásárlói hűségprogram további feltételei a következő weboldalon találhatók: https://www.ajandekkozpont.hu/husegprogram.[TČ2] 

9.9.        A hűségprogram feltételeit az eladó bármikor egyoldalúan módosíthatja.

10. TERMÉKÉRTÉKELÉS

10.1.       Az eladó lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy értékeljék a megvásárolt terméket a weboldalon. Az egyes termékek értékelésének lehetőségét az eladó saját belátása szerint biztosítja, azonban az eladó nem köteles az értékelés lehetőségét biztosítani. A vásárló az értékelés megtételével hozzájárul ahhoz, hogy az értékelése a személyes (kereszt) nevével együtt a weboldalon megjelenjen. A vásárló nem jogosult az értékelés tartalmának megváltoztatására vagy az értékelés utólagos visszavonására, még az adásvételi szerződéstől való elállás esetén sem. Az értékelés megváltoztatása vagy eltávolítása az eladó és a vásárló közös megegyezésével lehetséges. Az eladó jogosult az értékelést egyoldalúan eltávolítani, ha annak tartalma jogszabályba vagy az általános illemszabályokba ütközik.

11. ADATVÉDELEM

11.1.       Az eladó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(a továbbiakban „GDPR“) alapján a vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, tárgyalása és az eladó jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő feldolgozásával kapcsolatos követelményeket az eladó külön dokumentumban teljesíti. A személyes adatok feldolgozásával és a kereskedelmi közlemények küldésével itt foglalkozunk: https://www.ajandekkozpont.hu/gdpr.

12. KÉZBESÍTÉS

12.1.       A termék a vásárló e-mail címére is kézbesíthető.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1.       Az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony tekintetében a magyar jog irányadó.

13.2.       Ha a szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az adott rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.3.       Az adásvételi szerződést, beleértve a szerződési feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhetők.

13.4.       Az adásvételi szerződéstől valóelállásra vonatkozó formanyomtatvány-minta a szerződési feltételek mellékletét képezi.

13.5.       Az eladó elérhetőségei: szállítási cím 4Leaders s.r.o., 39001 Tábor, Příběnická 695/5, Cseh Köztársaság, e-mail cím info@ajandekkozpont.hu, telefonszám
+36 1 998 9174.

A jelen  szerződési feltételek hatályon kívül helyezik és teljes egészében felváltják a 2021. augusztus 2. napján kelt szerződési feltételeket.

Tábor, Cseh Köztársaság, kelt 2022. június 1.

 

I. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási  szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:  

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt